Повернутися
Дошкільний навчальний заклад
ясла-садок "Ромашка”
с. Решетилівка Полтавська область


ДНЗ ясла-садок «Ромашка» 
вул., Шевченка, 8  с. Решетилівка 
Решетилівський район  Полтавська область


Завідуюча: Кругова Таїсія Іванівна
(05363) 2-65-39
WWW:  https://sites.google.com/site/dnzromashka/home
E-mail: resh.romashka@gmail.com

Девіз закладу: «Діти – це не люди завтра, це люди сьогодні» (Я.Корчак) 

   В ДНЗ «Ромашка» працює 14 груп: одна – для дітей з фонетико-фонематичними недоліками мови, дві – для дітей раннього віку, сім – для дітей садового віку та 4 класи дітей 6-річного віку. В ДНЗ виховується 371 дитина. Про комфортне перебування дітей у ДНЗ піклуються 65 працівників. 
   ДНЗ повністю забезпечений педагогічними кадрами. З 30 педагогів вищу освіту мають 18 чоловік, середню спеціальну 12. Вищу категорію присвоєно 8 педагогам, 3 – зі званням «вихователь-методист», 1 – «старший вихователь». У штаті є вчитель-логопед, інструктор з фізкультури, практичний психолог, соціальний педагог. 
   Організовуючи повсякденне буття дітей, вдосконалюючи зміст, форми та методи освітнього процесу в закладі, педагоги опікуються, насамперед тим, як створити сприятливе середовище для розвитку дошкільника як особистості. 
   Спростовувати поширену думку, що можна, як і раніше, озброювати дитину ЗУН-ами, вчити читати і писати, формувати її слухняність і зовнішню дисциплінованість і одночасно опікуватися проблемами особистісного зростання малюків, педколектив нашого закладу розпочав задовго до офіційного впровадження Базової програми в освітньо-виховний процес.
   Організованому і послідовному переходу до впровадження Базової програми «Я у Світі» слугував вдалий підбір науково-дидактичних проблем над якими працювали педагоги «Ромашки». Після виходу в світ і повного забезпечення педагогів текстом Базового компонента і Коментара до нього, була обрана проблема «Життєва компетентність дитини – стратегічна мета дошкільного виховання» (2002-2006рр.). Методична робота з вихователями, самоосвіта, докурсова і післякурсова робота, атестація – все було підлаштовано під вказану проблему, яка виражала майбутнє дошкілля. З 2007 року по даний час педколектив працює над науково-дидактичною проблемою «Розвиток і саморозвиток дошкільників. Завдання педагогів». Це допомагає вихователям зорієнтуватися у сучасних концептуальних засадах дошкільної освіти, зробити перехідні кроки у наближенні до особистісного орієнтованих технологій оновлення освіти, зрозуміти відмінність пройденого дошкіллям етапу від сучасного і майбутнього етапу впровадження Базової програми «Я у Світі» та програми «Впевнений старт». 
   Зміщення акцентів на дитину, її життєдіяльність є пріоритетними для вихователів ДНЗ, як і перетворення освітньо-виховного процесу, на процес розвитку і саморозвитку дитячої особистості. На початок 2009-2010 н.р. в ДНЗ було змінено форму планування на блочно-тематичну та обрано нову модель організації освітньо-виховного процесу – за режимними моментами з реалізацією завдань ліній розвитку та змісту сфер життєдіяльності в комплексі.
   Річний орієнтовний помісячний розподіл тем на рік – вісімнадцять тем (по дві на місяць). До кожної теми розроблено сітку програмових завдань відповідно до віку дітей. Основна її ідея: визначення загальних освітніх завдань, які забезпечують розкриття певної теми в контексті завдань ліній розвитку і змісту сфер життєдіяльності. Зазначені в сітці завдання реалізуються в різних формах роботи з дітьми та різних видах дитячої діяльності протягом кожного дня. Календарне планування будується відповідно до режиму дня в ДНЗ. Вихователям зручно планувати кожний етап дня і реалізовувати освітню діяльність по мірі проживання всіх цих етапів разом з дітьми.
   Враховуючи актуальність створення психолого-педагогічних умов для розвитку дітей, в освітньо-виховний процес впроваджується технологія психолого-педагогіного проектування діяльності дітей Т.Піроженко кандидата психологічних наук Інституту психології ім. Т.Костюка АПН України. Важливим аспектом практичного втілення в життя цієї технології є те, що вона вимагає від вихователів творчого підходу, переорієнтації на нові принципи організації роботи з дітьми.
   Важливим моментом організації освітньо-виховного процесу в закладі, загалом, і використання технології ППП в організованій діяльності, зокрема, є реалізація завдань творчого етапу цієї технології у формі гурткової роботи, яка має місце в розкладі щоп΄ятниці. Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити п΄ятий день тижня для гурткової роботи. Самі назви 18 гуртків, що діють у закладі, характеризують сутність дитячої діяльності в них. Це: «Витинанка», «Маленькі шашкісти», «Природа і фантазія», «Чарівні фарби», «Працьовиті рученята», «Вишиванка», «Екологічний», «Дзвіночки», «Маленькі квітникарі», «Чомусики», «Пізнайко», «Лицедії», «Юні спортсмени», «Маленькі грації», «Чарівна ниточка», «Англійська для малят», «Малятко-здоров΄ятко» та «Маленькі всезнайки». Діти мають можливість обирати заняття за власними бажаннями, уподобаннями, здібностями. 
   Загалом, застосовуючи принцип інтеграції у всіх видах життєдіяльності дітей, вихователі нашого ДНЗ організовують діяльність дітей не як звичну форму навчальної роботи. Педагоги надають пріоритет спілкуванню, обговоренню, спостереженню, пізнавальній, дослідницькій діяльності. Тенденція до організації співпраці з вихованцями на принципах партнерства, поваги, віри в їх досягнення є стійкою серед педагогів закладу. Йде переосмислення усталених норм педагогічної діяльності, зміна застарілих «традицій», відмова від показушних видів діяльності дітей для демонстрування знань під час перевірок. За кожною дитиною визначається право на свій вибір, темп розвитку, інтерес. 
  Наразі мотивація педколективу чітко визначена – перебудовувати процес навчання на процес розвитку, саморозвитку дитини, бути здатними так організовувати життєдіяльність вихованців, щоб вони знайшли самі себе, визначили своє місце серед інших, набули індивідуального досвіду життя.
Їдальня

***
Спорт

***
Відпочинок

***
Майданчик

***
Творчість

***
Читання

***
"Свято казки"
Драматизація казки В.О. Сухомлинського "На пасіці"

***
"Свято 9 травня"
Привітання ветерана Великої Вітчизняної війни

***